om berga  förskola

VÄLKOMMEN TILL VÅR FÖRSKOLA

Berga förskola ​drivs​ ​av​ ​föräldraföreningen​ ​Berga​ förskola ​som​ ​är​ ​en​ ​ekonomisk​ ​förening. Föreningen​ ​öppnades​ ​i​ ​augusti​ ​1990​ ​och​ ​finns​ ​på​ ​Bergagatan​ ​i​ ​Uppsala,​ ​alldeles​ ​bakom Bergaskolan.​


Vi har två grupper på förskolan, de 10 yngsta barnen går på småbarnsavdelningen och de 22 äldsta går på storbarnsavdelningen. All personal känner och arbetar med alla barn och vi har ett nära samarbete  mellan  avdelningarna. 

Ordinarie​ ​personalstyrka​ ​består​ ​av​ ​sex​ ​anställda​ ​varav​ ​två ​förskollärare,​ ​en​ ​på​ ​vardera​ ​avdelning. Pedagogerna​ ​är​ ​fördelade​ ​så​ ​att​ ​två​ ​arbetar​ ​huvudsakligen​ ​på​ ​de​ ​små​ ​barnens​ ​avdelning​ ​och​ ​övriga fyra​ ​arbetar​ ​på​ ​de​ ​stora​ ​barnens​ ​avdelning.​ ​En​ ​av​ ​pedagogerna​ ​på​ ​storbarnsavdelningen​ ​är​ ​också rektor på förskolan.​ ​

Förskolan​ ​håller​ ​öppet​ ​på​ ​båda​ ​avdelningarna​ ​mellan​ ​kl​ ​07-17.​ Under​​ några veckor på ​sommaren​ ​håller​ ​förskola​ ​stängt.​

Verksamhet

Vi tillämpar traditionell förskolepedagogik vilket innebär att vi väljer ut det som bäst passar våra aktiviteter och vår barngrupp och som stödjer arbetet enligt förskolans läroplan. Barnens intressen och behov utgör grunden för hur vi planerar och utvecklar vår verksamhet (se pedagogisk verksamhet).

Vi genomför årligen flera utflykter till t.ex. Bror Hjorts hus, Botaniska trädgården, 4H-gården, Biotopia,,lekparker och till bibliotek.

 Vi har också Knytte- och Mulleverksamhet vår och höst i Stadsskogen för de äldre barnen från höstterminen det år barnen fyller 4 år. De veckovisa utflykterna sker under ledning av personal som utbildats i Friluftsfrämjandets regi. De yngre barnen deltar i utflykter till lekparker och andra åldersanpassade utflykter.

Ett föräldrakooperativ

Eftersom​ ​detta​ ​är​ ​en​ ​föräldradriven​ ​förskola​ ​förväntar​ ​vi​ ​oss​ ​ett​ ​aktivt​ ​engagemang​ ​av​ ​föräldrarna. Det​ ​obligatoriska​ arbetet från ​föräldrarna ​består​ ​bland​ ​annat​ ​av​ ​årlig​ ​storstädning,​ ​utefixardagar, styrelsearbete​ ​och​ ​materialvård.​ Vi föräldrar ​ansvarar​ ​även​ ​för​ ​den​ ​dagliga​ ​städningen​ ​av förskolan alla dagar i veckan.​ ​Det​ ​finns​ dock ​möjlighet​ för varje familj ​att​ anlita en städfirma och då ​leja​ ​bort​ ​städningen​.

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot personalen. Det pedagogiska ansvaret ligger helt och hållet på vår personal och på förskolans rektor. Engagemang i föreningens styrelse ger god inblick och möjlighet till inflytande.

Vårt föräldrakooperativ bygger på att samtliga medlemmar tillsammans hjälps åt att utföra uppgifter som krävs för att driva föreningen.

FAKTARUTAN

32

GLADA BARN

2

AVDELNINGAR

VÅR PERSONAL

KARIN BONDEMAN

REKTOR

MALIN  VESTBERG

BARNSKÖTARE

MADELEINE WIGERTOFT

FÖRSKOLLÄRARE

SANNA FALKENSTRÖM

FÖRSKOLLÄRARE (Tjänstledig)

JEANETTE GILLJAM

BARNSKÖTARE

DELINDA FONDELIUS

FÖRSKOLLÄRARE

LINA ANDERSSON

VIKARIE i KÖK OCH BARNGRUPP (VT2024)